Biografie

Fik Meijer: De populairste classicus van Nederland

Fik Meijer

Fik Meijer (1942) werd in 1992 bijzonder hoogleraar in de Zeegeschiedenis en Maritieme Archeologie van de Klassieke Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 werd hij daar benoemd tot gewoon hoogleraar Oude Geschiedenis. Sinds 2007 is hij met emeritaat.
Fik Meijer is de veelgelezen en veelgeprezen auteur van talloze artikelen en boeken over de oudheid en aanverwante onderwerpen. Daarnaast vertaalde hij werk van diverse klassieke auteurs uit het Grieks en Latijn in het Nederlands, o.a. Flavius Josephus (samen met M.A. Wes), Gregorius van Tours en Vegetius.

De laatste tien jaar heeft hij zich met veel succes toegelegd op het schrijven van boeken voor een breed publiek, die alle positief ontvangen werden en vele herdrukken beleefden. Hij ontving in 2005 de Oikos publieksprijs, de onderscheiding voor een classicus die op voortreffelijke wijze de oudheid onder de aandacht van een groot publiek heeft gebracht.

Zijn werk is bekend en geliefd: Paulus’ zeereis naar Rome. Een reconstructie (2000), Keizers sterven niet in bed (2001), Gladiatoren (2003), Vercingetorix. De mythe van Frankrijks oudste held (2004), Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel (2004), Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium (2005), Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld (2007), De oudheid is nog niet voorbij (2007), Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid (2008) en De hond van Odysseus. Het dier in de oudheid (2009). Zijn boeken zijn vertaald in het Duits, Engels, Italiaans, Zweeds, Tsjechisch, Turks, Hongaars, Fins en Chinees.
Fik Meijer treedt vaak op als spreker. In boekhandels en bibliotheken houdt hij lezingen over zijn boeken en regelmatig spreekt hij voor een publiek uit het bedrijfsleven waarbij hij een moderne problematiek behandelt aan de hand van parallellen tussen heden en verleden.